Taalspel allerlei

Verwarde man komt bij de psychiater

"Vertel eens wat er scheelt?" vraagt de psychiater aan de man.

"Het is allemaal gekomen door mijn huwelijk.
Ik trouwde met een weduwe die een volwassen dochter had.
Zij werd mijn stiefdochter. Mijn vader kwam op bezoek,
werd verliefd op mijn stiefdochter en trouwde met haar.
Zo werd mijn stiefdochter mijn stiefmoeder.
Mijn vrouw kreeg een zoon.
Die werd automatisch de zwager van mijn vader,
want hij is de halfbroer van mijn stiefdochter, die met mijn vader is getrouwd.
Aangezien mijn zoon de broer is van mijn stiefmoeder, is hij ook mijn oom.
De vrouw van mijn vader kreeg ook een zoon.
Dat is dus mijn broer, want hij is de zoon van mijn vader.
Maar hij is ook mijn kleinkind, want hij is de zoon van mijn stiefdochter.
Mijn vrouw is mijn grootmoeder, omdat ze mijn stiefmoeders moeder is,
waardoor ik de kleinzoon van mijn eigen vrouw ben.
Aangezien ik getrouwd ben met mijn grootmoeder,
ben ik niet alleen de echtgenoot en kleinzoon van mijn vrouw,
maar ben ik ook mijn eigen grootvader!

Daarom ben ik een beetje in de war".

 

Lezen

Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het niet uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt, odmat we niet ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel.

 

Spelen

Moeder, o moeder,
Verlies niet de moed,
Als uw dochter haar dagen
Met spelen verdoet.

Vrees niet dat uw dochter
Een lichtekooi wordt
Waar hal wordt gemaad
Of gans wordt gebord.

Nimmer geschiedde
Er iets ongepast
Waar een werd getwintigd
Of klaver gejast.

Waar zwart werd gepiet
Of op harten gejaagd
Is zelden de deugd
Van een dame belaagd.

Nooit is gehoord
Dat wulps werd gelonkt
Waar bil werd gejart
Of ping werd gepongd.

Waar domi genood wordt
Of sjoel wordt gebakt
Heeft zelden een ziel
Naar de zonde gesnakt.

Nog nooit heeft er iemand
Een deur ingeramd
Waar master gemind wordt
En krypto gegramd

Maar nergens heeft passie
Zo heftig gevonkt
Als waar rummi gekubd wordt
Of mah wordt gejongd

 

Meervoud moeilijk....??

Het meervoud van slot dat is sloten,
maar toch is het meervoud van pot geenszins poten.
Evenzo zegt men: een vat en twee vaten,
maar nooit zal men zeggen: een kat en twee katen."
Noemt u een mannetjesrat soms een rater?
Dat gaat wel op bij een kat, die heet dus kater!
Wie gisteren ging vliegen, zegt heden ik vloog.
Dus zegt u misschien ook van wiegen ik woog?
Nee, pardon. Want ik woog komt van wegen.
Maar... is nu ik voog een vervoeging van vegen?

En dan vervoegt men het woord zoeken als ik zocht,
en dus hoort bij vloeken misschien ook ik vlocht?
Alweer mis, want dit is afkomstig van vlechten,
maar ik hocht is geen juiste vervoeging van hechten.
Bij roepen hoort: riep, maar bij snoepen geen sniep.
Bij lopen hoort liep, maar bij kopen geen kiep;
en evenmin hoort er bij slopen sliep,
want dit is afkomstig van 't schone woord slapen.
Maar zet nu weer niet ik riep bij 't woord rapen,
want dat komt van roepen; en u ziet terstond,
zo draaien we vrolijk in een cirkeltje rond -

van raden komt ried, maar van baden geen bied.
Dit komt van bieden (ik hoop dat u het ziet).
Daarvoor gebruikt u bood, maar voor wieden geen wood.
U ziet de verwarring is akelig groot!
Nog talloze voorbeelden kan ik u geven,
want gaf hoort bij geven, maar laf niet bij leven!
Men spreekt van: wij drinken, wij hebben gedronken,
maar niet van: wij hinken, we hebben gehonken!
Het is: ik eet en ik at, maar niet: ik weet en ik wat,
maar ik weet en ik wist, zo vervoegt men dat.

Maar schrijft u niet bij vergeten vergist!
Dat is een vergissing! Ja, moeilijk is't!
Het volgend geval is bijna te bont.
Bij slaan hoort ik sloeg, niet ik sling of ik slond.
Bij gaan hoort ik ging, niet ik gong of ik gond.
Bij staan niet ik stoeg of ik sting, maar ik stond!

Zo kan ik wel doorgaan tot volgende week,
maar dierbare lezer, ik maak u van streek,
met al deze onzin, die toch gewis
puur Nederlands van oorsprong is!