Zo gezegd

Onze taal is doorspekt met spreekwoorden en gezegden. We gebruiken ze vaak zonder erbij na te denken. Wist u dat veel van deze spreekwoorden en gezegden hun herkomst vinden in de bijbel? De bijbel is dus duidelijk van grote invloed (geweest) op onze taal. Hieronder vindt u een lijst met een aantal van deze spreekwoorden en gezegden, alsmede hun vindplaats in de bijbel. Aanvulling is van harte welkom.

A

De alfa en de omega - Openbaring 1:8, 21:6, 22:13

B

Babylonische spraakverwarring - Genesis 11:7-9
De beker aan je voorbij laten gaan - MatteŁs 26:39
De Benjamin van de familie - Genesis 35
Niet bij brood alleen leven - MatteŁs 4:4, Lucas 4:4

D

Komen als een dief in de nacht - 1Tessalonicenzen 5:2

F

Naar de Filistijnen - Richteren 13:1 en vele andere plaatsen OT

G

Wat gij wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander - MatteŁs 7:12
Strijden tegen een Goliath - 1 SamuŽl 17
Van gisteren zijn - Job 8:9 
Gewogen en te licht bevonden - DaniŽl 5:27

H

Je kunt geen twee heren dienen - MatteŁs 6:24, Lucas 16:13
Je broeders hoeder zijn - Genesis 4:9
Hoogmoed komt voor de val - Spreuken 16:18
Waar het hart vol van is, loopt de mond van over - Mattheus 12:34
Met hart en ziel - vele bijbelplaatsen

J

Zo arm als Job - Job
Een Judas zijn - MatteŁs, Marcus, Lucas, Johannes

K

Geef de keizer wat des keizers is - MatteŁs 22:21
Zijn kruis dragen - MatteŁs 16:24, Marcus 8:34 en Lucas 9:23
Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in - Spreuken 26:27

L

De eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten - MatteŁs 19:20, Marcus 10:31
Geloof, hoop en liefde - 1 KorintiŽrs 13:13

M

Wijze en dwaze maagden - MatteŁs 25:1-13
Met twee maten meten - Spreuken 20:10
Een geloof als een mosterdzaadje - Lucas 17:6
Muggenziften - MatteŁs 23:24
Zo moeder, zo dochter - EzechiŽl 16:44 

N

Zie, ik maak alle dingen nieuw - Openbaring 21:5
Er is niets nieuws onder de zon - Prediker 1:9

O

Onderzoekt alles en behoudt het goede - 1 Tessalonicenzen 5:19-21
De handen in onschuld wassen - MatteŁs 27:24
Door het oog van de naald gaan - MatteŁs 19:24, Marcus 10:25 en Lukas 18:25
Oog om oog, tand om tand - Exodus 21:24

P

Paarlen voor de zwijnen werpen - MatteŁs 7:6

R

Een rib uit het lijf - Genesis 2:21-22
Een roepende in de woestijn - MattheŁs 3:1-2

S

Een Salomonsoordeel - 1 Koningen 3:16-28
Het is hier een Sodom en Gomorra - Genesis 18:20
De eerste steen werpen - Johannes 8:7

T

Met talenten woekeren - MatteŁs 25:14-30
Een ongelovige Thomas - Johannes 20:24-29
Alles op zijn tijd - Prediker 3:1
Geen tittel of jota veranderen - MatteŁs 5:18
De loftrompet blazen - 2 Kronieken 7:6
Een teken aan de wand - DaniŽl 5

V

Eert uw vader en uw moeder - Exodus 20:12
Gaat heen en vermenigvuldigt u - Genesis 1:28 en 9:1
Met grote vreze vrezen - Lucas 2:9

W

Iemand de andere wang toekeren - Lucas 6:29
Geen jonge wijn in oude zakken - MatteŁs 9:17, Marcus 2:22 en Lucas 5:37
Een wet van Meden en Perzen - DaniŽl 6:16
Wie wind zaait zal storm oogsten - Hosea 8:7

V

Het vlees is zwak - MatteŁs 26:41

IJ

Alles is ijdelheid - Prediker 1:2

Z

Zeven vette en zeven magere jaren - Genesis 41:25-31
Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen - Johannes 8:7
De verloren zoon - Lucas 15:11-31
Wie het zwaard gebruikt, zal door het zwaard omkomen - MatteŁs 26:52
In het zweet uws aanschijns - Genesis 3:17-19
Als een zoutpilaar staan - Genesis 19:26
In zak en as zitten - Ester 4:1
De zondebok zijn - Levithicus 16:21
Zoekt en gij zult vinden - MatteŁs 7:7