Spreuken en uitspraken
Evangelisch
 

Jezus verlost je vaak niet ván het kruis, Hij verlost je dóór het kruis.

Vreemd, hoe moeilijk het is voor de mensen om het Goede Nieuws te vertellen,
maar hoe makkelijk het is om de laatste roddels verder te vertellen.


Je ontdekt pas echt wat je gelooft, wanneer je probeert het anderen uit te leggen.

Je moet geen vraagteken zetten waar God een punt heeft geplaatst.

Zelfs God kan geen twee bergen maken zonder dat er een vallei tussen ligt.

Sommige gelovigen zijn als een hobbelpaard. Veel beweging maar weinig vooruitgang.

Wanneer de duivel ons steeds herinnert aan ons verleden,
wordt het tijd dat wij hem herinneren aan zijn toekomst.

Tel wat je hebt, niet wat je mist.

De tijd heelt helemaal niks... Ze conserveert. Jezus Heelt! (Adrian Plass)

Jezus' wederkomst is niet te berekenen. Maar je moet er wel rekening mee houden.

Kruis of munt?............. (God of mammon?)

God kent geen problemen, alleen oplossingen.(Corrie ten Boom)

Er is geen goede manier om iets verkeerds te doen. (Corrie ten Boom)

Getuigen is verkondigen, niet verdedigen. (Corrie ten Boom)

God ontwikkelt geestelijke kracht in ons leven door
de druk van moeilijke situaties. (Corrie ten Boom)

Goede raad: elke dag minstens een kwartier bijbellezen...
behalve als je het druk hebt, dan minstens een half uur.

Geef God niet DE schuld, geef God JE schuld!

We hebben een Vader in de hemel. Geen grootvader.

Wat heb je vandaag gedaan dat alleen een christen zou doen?

God maakte rimpels om te laten zien waar je lach heeft gezeten.

We hebben een eindeloze hoop, geen hopeloos einde.

Dank U lieve God, voor alles wat U mij gegeven hebt,
voor alles wat U van mij genomen hebt,
voor alles wat ik houden mag.

Een slimme meid is op haar eeuwigheid voorbereid.

Je hebt meer aan klappen van een vriend, dan aan kussen van een vijand.

Hoe is het geregeld met uw jongstedagsvoorziening?

Het Woord van God bewaar je niet in de boekenkast, maar in je hart.

Als je om regen bidt, neem dan de modder voor lief.

Wie met lege handen staat, kan ze vouwen.

Als een zorg te klein is om haar tot een gebed te maken,
is ze ook te klein om tot een last te zijn!

Het is niet de kracht dat we nooit vallen, maar dat we telkens weer op mogen staan.

Wat gaat er van de kerk uit als de kerk uitgaat?

Wie Jezus wil volgen, moet Hem wel voor laten gaan…

Jezus kwam ook voor dwazen uit het Westen!

Ik vrees dat de bijbelse liefdadigheid meer is dan het weggeven van
datgene waar we toch wel zonder kunnen. (C.S. Lewis)

Door vol te houden bereikte de slak de ark!Soms zou ik God wel willen vragen
waarom Hij toestaat dat er armoede, honger en onrecht bestaat, als Hij daar wat aan kan doen......
maar ik ben bang dat God dezelfde vraag aan mij zal stellen...

Alleen bidden tot God als er problemen zijn,
is net als alleen maar naar je vader gaan als je geld nodig hebt.

Mensen zeggen: "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet".
Jezus zegt: "Wat gij wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander".

Geef God niet DE schuld, geef Hem JE schuld.

Tien geboden; tien woorden slechts, voor elke vinger een gebod,
en we hebben er de handen aan vol!

Wanneer u 's nachts niet kunt slapen, tel dan eens geen schapen,
maar praat met de Herder...

Als mijn handen voortdurend bezig zijn met dingen vast te houden,
dan kan ik niet geven of ontvangen. (Dorothee Soelle)

Hoewel God een heel hart begeert,
neemt Hij toch graag een gebroken hart aan als je alle stukken inlevert!

Het is verbazingwekkend, wat er allemaal "toevallig" gebeurt, wanneer men begint te bidden!

Is het gebed uw stuurwiel of uw reservewiel?

God houdt zoveel van je dat Hij je neemt zoals je bent,
maar..... Hij houdt teveel van je om het zo te laten....

Voor vogels met zwakke vleugels schiep God bomen met lage takken.

Voor vissers van mensen geldt geen vangstbeperking...

Als de duivel u niet slecht kan maken,
zal hij proberen ervoor te zorgen dat u het altijd druk hebt...

We vertellen God hoe groot ons probleem is,
vertellen we ons probleem ook hoe groot onze God is?

Vrees klopte aan de deur,
geloof deed open.......... er was niemand.

Twijfel in het donker nooit aan wat God je in het licht heeft gezegd.

Wij zien de pitten in een appel, God ziet de appels in een pit.

"Onder het bidden wordt hier niets gezegd", zei de vader tegen zijn kinderen;
Hij schrok van zijn eigen gelijk.

Oerknal… Dus eerst was er niets en dat is ook nog ontploft?