Uitgesproken Nederlands

Hedendaagse uitspraak

 

(Tooske): raair maair waair, iffen billen, aigenlijk moet ik naar haus want het is kaaud bauten en dus niet luik, iets dat volkaumen onvejklaajbaaj is.

Ik heb zijn paut beejt.

En dan nu het wir: hil vil son

Dit Poldernederlands wordt vooral gebezigd door jonge hogeropgeleide vrouwen (Sharon Dijksma, Femke Halsema).
 

Noraly Beyer heeft een ander probleem:

Het acht uur Journaal, met Noraly Beyer:

"Goeinafend dames enneren... de ijzen van de ruzieze seelui..."

 

Waar zijn de R en de L gebleven:

Je hoort het vaak en kinderen spellen vaak: boederij, progamma, kwatier, Nedeland, geschokken, dondedag, zatedag, schijven in een schift of ook: srijven in een srift met een keel R die dicht tegen de G aanligt.

Weerman Erwin Krol vervangt de R door een G: het weeg, gegen gegen gegen!

Bij de L zien we een dergelijk veschijnsew (of liever: verdwijnsel): school wordt steeds vaker uitgesproken als (naar) schoow (gaan)


En onze minister president kan er ook wat van:

Het inslik Neelands van Balkenende
 

Alst gaat om 't CDA ist tuuk zo dat de kistendeemkratie tijdlang moeitegat heeft waarnen beetje uit de gratie tans zo leek het, maaiziet dat wneer je met een duik verhaal komt mensen breid zijn drin meetgaan. "Het gaat om het koolijk huis en de koogin die zeer gliefd is in de Nelanse bevoking. Wanneer iemand kwaficaties gebruikt als 'u duikt weg voor de vranwoorlikheid', "u beschadigt het koolijk huis" dan raakt me dat. Maar wanneer je consteert dat de informatie onjuist en onvledig is; dan resteert er eilijk geen andre coclusie: Het vertrouwen is geschaad. Omdat sprake is van een voorgnomen huulek en dan komt de huulekkandidaat in de nabeid van het staatshoofd en dan moet er onderzoek worden vricht. Dat is de inhoulijke kant. Dat was vdaag in de misterraad aan de orde. Dat geven was bkend maar op dat moment was geen sprake van een voorgnomen huulek en waren er geen bletslen in het kader van toestemming. Na braadslagingen met de misterraad vinden we dat er ondzoek moet worden vricht."